Bảng xếp hạng ảo – Bóng đá 2010 và Giá trị đấu giá

Nhiều tạp chí và trang web có bảng gian lận Fantasy Football với các giá trị đấu giá được liệt kê. Nhiều danh sách trong số này dựa trên tất cả mọi người trong giải đấu bắt đầu với 100 đô la. Những người khác dựa trên hệ thống 200 đô la. Thường thì họ không cho bạn biết nó dựa trên cơ sở nào. Hầu hết mọi người sẽ không gặp khó khăn khi tìm ra nó là gì và điều chỉnh nó cho giải đấu của họ nhưng một số có thể không tìm ra nó và bắt đầu chi tiền trong cuộc đấu giá 100 đô la trong khi xem danh sách đấu giá 200 đô la và nghĩ rằng họ vừa có một cuộc đấu giá tuyệt vời giao dịch với Ray Rice khi họ thực sự chỉ bỏ ra một nửa số tiền ban đầu và trả quá nhiều.

Không ghi rõ số tiền khởi điểm là thiếu trách  mourinho tottenham nhiệm của người viết. Nhưng điều khiến tôi thậm chí còn khó chịu hơn và hầu hết mọi tạp chí và trang web đều có lỗi là họ không nói rõ giải đấu lớn như thế nào mà các số liệu dựa trên. Nếu giải đấu gồm 10 đội, 12 đội hoặc lớn hơn, các giá trị sẽ thay đổi khá nhiều. Ngay cả những người chơi bóng đá tưởng tượng hiểu biết nhất thường không giải thích được điều này.

Đây là thông tin quan trọng vì các cầu thủ cấp cao hơn là một loại hàng hóa và sẽ kiếm được số tiền cao hơn trong các giải đấu lớn hơn. Công thức mà tôi đã tìm ra và nó thay đổi một chút dựa trên số lượng tài năng hàng đầu có trong một năm nhất định là điều này. 50 người chơi hàng đầu phải đại diện cho khoảng 83% tổng số tiền có sẵn trong hệ thống đấu giá. Vì vậy, một giải đấu có 10 đội với số tiền khởi điểm là 100 đô la sẽ có tổng là 1000 đô la. $ 830 cho hoặc nhận phải được chi cho 50 người chơi hàng đầu. Nếu nhiều hơn số đó được chi tiêu, thì sau này sẽ có giá trị tốt. Nếu ít hơn thì số tiền đó được chi ra sẽ có quá nhiều tiền vẫn còn trong cuộc chơi và sẽ không có giá trị tốt cho những người chơi ít hơn.

Đối với giải đấu 12 đội với 100 đô la vì số tiền ban đầu, tổng số tiền chung là 1200 đô la. Có nghĩa là khoảng $ 996 nên được chi cho 50 người chơi hàng đầu. Sự khác biệt giữa số tiền phải chi trong giải đấu 10 đội và giải đấu 12 đội cho 50 cầu thủ hàng đầu là $ 166 hoặc hơn $ 3 một chút cho một cầu thủ là rất đáng kể. Nếu bạn mua 4 cầu thủ trong top 50 và chi tiêu quá 3 đô la cho mỗi cầu thủ, bạn đã chi hơn 12 đô la, điều này thể hiện một cầu thủ chất lượng.

Một cách để kiểm tra các giá trị đấu giá mà bạn phân tích là cộng tất cả các giá trị đấu giá của 50 người chơi tổng thể hàng đầu. Lấy tổng số đó và xem nó là 83%. So sánh đó với tổng số tiền mà giải đấu của bạn bắt đầu. Nếu con số này thấp hơn nhiều so với tổng số tiền khởi điểm của giải đấu của bạn, hãy coi những giá trị đấu giá đó quá thấp đối với giải đấu của bạn. Nếu tổng số tiền cao hơn tổng số tiền ban đầu của các giải đấu của bạn, hãy coi các giá trị đó là cao cho phiên đấu giá giải đấu của bạn.